Прва Република ДООЕЛ Owned by Иресине Лимитед (Белизе): сопственикПрва Република ДООЕЛ</br>Owned by</br>Иресине Лимитед (Белизе) сопствениксопственикИресине Лимитед (Белизе) Owned by Базики Лимитед (Белизе): на иста адреса во БелизеИресине Лимитед (Белизе)</br>Owned by</br>Базики Лимитед (Белизе) на иста адреса во Белизена истаадреса воБелизеИскра ММ ДОО Owned by Базики Лимитед (Белизе): сопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Базики Лимитед (Белизе) сопствениксопственикИскра ММ ДОО Owned by Ексико ДООЕЛ: сопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Ексико ДООЕЛ сопствениксопственикЦветан Панделески Family Дејан Панделески: таткоЦветан Панделески</br>Family</br>Дејан Панделески таткотаткоМиле Јанакиески Family Дејан Панделески: кумМиле Јанакиески</br>Family</br>Дејан Панделески кумкумЕксико ДООЕЛ Owned by Т&МЈ Инвестментс СА (Швајцарија): сопственикЕксико ДООЕЛ</br>Owned by</br>Т&МЈ Инвестментс СА (Швајцарија) сопствениксопственикЕксико ДООЕЛ Owned by Хотел Ибис ДОО: сопственикЕксико ДООЕЛ</br>Owned by</br>Хотел Ибис ДОО сопствениксопственикХотел Ибис ДОО Owned by Орка Холдинг АД: сопственикХотел Ибис ДОО</br>Owned by</br>Орка Холдинг АД сопствениксопственикОрка Холдинг АД Owned by Јордан Камчев: сопственикОрка Холдинг АД</br>Owned by</br>Јордан Камчев сопствениксопственикИскра ММ ДОО Owned by Цветан Панделески: сопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Цветан Панделески сопствениксопственикПортал и неделник „Република“ Owned by Прва Република ДООЕЛ: сопственикПортал и неделник „Република“</br>Owned by</br>Прва Република ДООЕЛ сопствениксопственикЈордан КамчевЈордан Камчев Цветан ПанделескиЦветанПанделески Дејан ПанделескиДејанПанделески Миле ЈанакиескиМилеЈанакиески Прва Република ДООЕЛПрваРепубликаДООЕЛ Ексико ДООЕЛЕксико ДООЕЛ Хотел Ибис ДООХотел ИбисДОО Искра ММ ДООИскра ММ ДОО Иресине Лимитед (Белизе)ИресинеЛимитед(Белизе) Базики Лимитед (Белизе)БазикиЛимитед(Белизе) Т&МЈ Инвестментс СА (Швајцарија)Т&МЈИнвестментсСА(Швајцарија) Орка Холдинг АДОрка ХолдингАД Портал и неделник „Република“Портал инеделник„Република“