Pulbere Owned by Ministerul Afacerilor Interne: 50%Pulbere<span class='link-type'>Owned by</span>Ministerul Afacerilor Interne 50%50%Pulbere Owned by Serviciul de Informații și Securitate: 50%Pulbere<span class='link-type'>Owned by</span>Serviciul de Informații și Securitate 50%50%Mihai Cebotari Employee of Pulbere: administratorMihai Cebotari<span class='link-type'>Employee of</span>Pulbere administratoradministratorEvghenie Damian Employee of Pulbere: ex-administratorEvghenie Damian<span class='link-type'>Employee of</span>Pulbere ex-administratorex-administratorArtvlamir Owned by Mihai Cebotari: 50%Artvlamir<span class='link-type'>Owned by</span>Mihai Cebotari 50%50%Evghenie Damian Employee of Tactical International Group (VOENTORG): reprezentantEvghenie Damian<span class='link-type'>Employee of</span>Tactical International Group (VOENTORG) reprezentantreprezentantEvghenie Damian Employee of Asociația Națională a Vînătorilor, Armurierilor și Posesorilor de Arme: președinteEvghenie Damian<span class='link-type'>Employee of</span>Asociația Națională a Vînătorilor, Armurierilor și Posesorilor de Arme președintepreședinteAsociația Națională a Vînătorilor, Armurierilor și Posesorilor de Arme Owned by Tactical International Group (VOENTORG): partenerAsociația Națională a Vînătorilor, Armurierilor și Posesorilor de Arme<span class='link-type'>Owned by</span>Tactical International Group (VOENTORG) partenerpartenerMinisterul Afacerilor InterneMinisterulAfacerilor Interne Serviciul de Informații și SecuritateServiciul deInformații șiSecuritate PulberePulbere Mihai CebotariMihai Cebotari ArtvlamirArtvlamir Evghenie DamianEvghenie Damian Tactical International Group (VOENTORG)TacticalInternationalGroup(VOENTORG) Asociația Națională a Vînătorilor, Armurierilor și Posesorilor de ArmeAsociațiaNațională aVînătorilor,Armurierilor șiPosesorilor deArme