100% 20.000.000 EUR (posojilo) 19.916.000 EUR (dolg) 100% 3.000.000 EUR (dolg za nakup Koloseja) 6.799.915 EUR (posojilo za nakup deleža KD v Koloseju) direktor direktor 3.000.000 EUR (posojilo) 3.000.000 EUR (posojilo) 100% 3.000.000 EUR (posojilo) 20.170.804 EUR (posojil idr. 2007-2013) South Europe Capital (BVI) Sergej Racman X6D (Ciper) Adriatic Invest Sidbury Enterprises (Ciper) KD Group X6D USA European Funds (Delaware, ZDA) Arena Film (Madžarska) povezane družbe (3-D Logistika, Adriatic Invest, Alea Iacta, Auctor, Kolosej, Kolosej Kinematografi, Kolosej Maribor, Kolosej zabavni centri, Onisac, PCI, PM &A FA, Priori, Zabavna znanost)