firma X SRL cu sediul în România Owned by Statul Român: impozit pe profit de 16%firma X SRL cu sediul în România<span class='link-type'>Owned by</span>Statul Român impozit pe profit de 16%impozit peprofit de16%firma X SRL cu sediul în România money to Companie offshore/mailbox: contract de prestări servicii de valoarea impozitului datorat către statfirma X SRL cu sediul în România<span class='link-type'>money to</span>Companie offshore/mailbox contract de prestări servicii de valoarea impozitului datorat către statcontract deprestăriservicii devaloareaimpozituluidatorat cătrestatCompanie offshore/mailbox money to firma X SRL cu sediul în România: după păstrarea procentului agreat, restul de bani se restituie firmeiCompanie offshore/mailbox<span class='link-type'>money to</span>firma X SRL cu sediul în România după păstrarea procentului agreat, restul de bani se restituie firmeidupăpăstrareaprocentuluiagreat,restul debani serestituiefirmeifirma X SRL cu sediul în Româniafirma X SRL cusediul înRomânia Companie offshore/mailboxCompanieoffshore/mailbox Statul RomânStatul Român