Plahotniuc Vlad Member of Partidul Democrat: președintePlahotniuc Vlad<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat președintepreședinteSerghei Iordan Member of Partidul Democrat: vicepreședinte PDM BălțiSerghei Iordan<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat vicepreședinte PDM BălțivicepreședintePDM BălțiHarcenco Anatol Member of Partidul Democrat: vicepreședinte PDM BălțiHarcenco Anatol<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat vicepreședinte PDM BălțivicepreședintePDM BălțiGraur Cecilia Member of Partidul Democrat: Președinte OF BălțiGraur Cecilia<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat Președinte OF BălțiPreședinte OFBălțiZara Aurel Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiZara Aurel<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiBiliciuc Sergiu Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiBiliciuc Sergiu<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiChiseliov Serghei Member of Partidul Democrat: șef PDM BălțiChiseliov Serghei<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat șef PDM Bălțișef PDM BălțiDidilică Mihail Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiDidilică Mihail<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiProcopciuc Ion Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiProcopciuc Ion<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiBotnariuc Lilian Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiBotnariuc Lilian<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiNeghină Iurie Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiNeghină Iurie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiGalagan Ion Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiGalagan Ion<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiDovani Iurie Member of Partidul Democrat: TD BălțiDovani Iurie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat TD BălțiTD BălțiStavila Ghenadie Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiStavila Ghenadie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiChițac Ilie Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiChițac Ilie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiBodrug Ion Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiBodrug Ion<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiGrueza Valeriu Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiGrueza Valeriu<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiGuțu Vasile Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiGuțu Vasile<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiMunten Anatolie Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiMunten Anatolie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiȘaragov Vitalie Member of Partidul Democrat: consiliul PDM BălțiȘaragov Vitalie<span class='link-type'>Member of</span>Partidul Democrat consiliul PDM Bălțiconsiliul PDMBălțiMunicipiul Bălți Employee of Partidul Democrat: Partidul Democrat a fost susținut de 3,75% de voturi [2015]Municipiul Bălți<span class='link-type'>Employee of</span>Partidul Democrat Partidul Democrat a fost susținut de 3,75% de voturi [2015]PartidulDemocrat afost susținutde 3,75% devoturi [2015]Didilică Mihail Employee of RED-Nord: directorDidilică Mihail<span class='link-type'>Employee of</span>RED-Nord directordirectorChiseliov Serghei Family Didilică Mihail: socruChiseliov Serghei<span class='link-type'>Family</span>Didilică Mihail socrusocruChiseliov Serghei Employee of Parlament: deputatChiseliov Serghei<span class='link-type'>Employee of</span>Parlament deputatdeputatSerghei Iordan Employee of Consiliul municipal Bălți: consilierSerghei Iordan<span class='link-type'>Employee of</span>Consiliul municipal Bălți consilierconsilierSerghei Iordan Employee of Cadastru: registrator-șefSerghei Iordan<span class='link-type'>Employee of</span>Cadastru registrator-șefregistrator-șefMoldova Agroindbank money to Zara Aurel: directorMoldova Agroindbank<span class='link-type'>money to</span>Zara Aurel directordirectorHarcenco Anatol Employee of Cancelaria de stat: șef [2009-2016]Harcenco Anatol<span class='link-type'>Employee of</span>Cancelaria de stat șef [2009-2016]șef [2009-2016]Graur Cecilia Employee of CRIS Registru: șefăGraur Cecilia<span class='link-type'>Employee of</span>CRIS Registru șefășefăGalagan Ion Employee of CET-Nord: șefGalagan Ion<span class='link-type'>Employee of</span>CET-Nord șefșefNeghină Iurie Employee of CET-Nord: inginerNeghină Iurie<span class='link-type'>Employee of</span>CET-Nord ingineringinerNeghină Iurie Family Negină Tatiana: soțiNeghină Iurie<span class='link-type'>Family</span>Negină Tatiana soțisoțiProcopciuc Ion Employee of Inspectoratul Muncii: sefProcopciuc Ion<span class='link-type'>Employee of</span>Inspectoratul Muncii sefsefBotnariuc Lilian Employee of Inspectoratul Muncii: inspector superiorBotnariuc Lilian<span class='link-type'>Employee of</span>Inspectoratul Muncii inspector superiorinspectorsuperiorBodrug Ion Employee of ADR Nord: directorBodrug Ion<span class='link-type'>Employee of</span>ADR Nord directordirectorBiliciuc Sergiu Employee of Moldtelecom: directorBiliciuc Sergiu<span class='link-type'>Employee of</span>Moldtelecom directordirectorGuțu Vasile Employee of Poșta Moldovei: directorGuțu Vasile<span class='link-type'>Employee of</span>Poșta Moldovei directordirectorMunten Anatolie Employee of SA Răut: directorMunten Anatolie<span class='link-type'>Employee of</span>SA Răut directordirectorChițac Ilie Employee of Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă: șefChițac Ilie<span class='link-type'>Employee of</span>Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă șefșefȘaragov Vitalie Employee of Autogara: directorȘaragov Vitalie<span class='link-type'>Employee of</span>Autogara directordirectorGrueza Valeriu Employee of Bălți-Gaz SRL: șeful Secției Evidență GazeGrueza Valeriu<span class='link-type'>Employee of</span>Bălți-Gaz SRL șeful Secției Evidență Gazeșeful SecțieiEvidență GazeDovani Iurie Employee of Direcţia protecţie a consumatorilor: șefDovani Iurie<span class='link-type'>Employee of</span>Direcţia protecţie a consumatorilor șefșefStavila Ghenadie Employee of Examinare și Evidență a Transportului: șef [2010-2015]Stavila Ghenadie<span class='link-type'>Employee of</span>Examinare și Evidență a Transportului șef [2010-2015]șef [2010-2015]Inspectoratul Muncii Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialInspectoratul Muncii<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialFISC Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialFISC<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialCET-Nord Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialCET-Nord<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialMunicipiul Bălți Employee of Cancelaria de stat: oficiu teritorialMunicipiul Bălți<span class='link-type'>Employee of</span>Cancelaria de stat oficiu teritorialoficiu teritorialExaminare și Evidență a Transportului Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialExaminare și Evidență a Transportului<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialAgenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialAgenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialADR Nord Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialADR Nord<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialCRIS Registru Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialCRIS Registru<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialMunicipiul Bălți Employee of Consiliul municipal Bălți: administratMunicipiul Bălți<span class='link-type'>Employee of</span>Consiliul municipal Bălți administratadministratCadastru Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialCadastru<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialSA Răut Owned by Municipiul Bălți: întreprindereSA Răut<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți întreprindereîntreprinderePoșta Moldovei Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialPoșta Moldovei<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialAutogara Owned by Municipiul Bălți: întreprindere de statAutogara<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți întreprindere de statîntreprinderede statBălți-Gaz SRL Owned by Municipiul Bălți: întreprindere de statBălți-Gaz SRL<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți întreprindere de statîntreprinderede statDirecţia protecţie a consumatorilor Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialDirecţia protecţie a consumatorilor<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialMoldtelecom Owned by Municipiul Bălți: oficiu teritorialMoldtelecom<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialMoldova Agroindbank money to Municipiul Bălți: oficiu teritorialMoldova Agroindbank<span class='link-type'>money to</span>Municipiul Bălți oficiu teritorialoficiu teritorialRED-Nord Owned by Municipiul Bălți: întreprindere de statRED-Nord<span class='link-type'>Owned by</span>Municipiul Bălți întreprindere de statîntreprinderede statNegină Tatiana Employee of FISC: șefăNegină Tatiana<span class='link-type'>Employee of</span>FISC șefășefăPlahotniuc VladPlahotniuc Vlad Didilică MihailDidilică Mihail RED-NordRED-Nord Chiseliov SergheiChiseliov Serghei Partidul DemocratPartidul Democrat ParlamentParlament Serghei IordanSerghei Iordan Consiliul municipal BălțiConsiliulmunicipal Bălți CadastruCadastru Zara AurelZara Aurel Moldova AgroindbankMoldovaAgroindbank Harcenco AnatolHarcenco Anatol Cancelaria de statCancelaria de stat Graur CeciliaGraur Cecilia CRIS RegistruCRIS Registru Galagan IonGalagan Ion CET-NordCET-Nord Neghină IurieNeghină Iurie Negină TatianaNegină Tatiana FISCFISC Procopciuc IonProcopciuc Ion Inspectoratul MunciiInspectoratulMuncii Botnariuc LilianBotnariuc Lilian Bodrug IonBodrug Ion ADR NordADR Nord Munten AnatolieMunten Anatolie SA RăutSA Răut Guțu VasileGuțu Vasile Poșta MoldoveiPoșta Moldovei Biliciuc SergiuBiliciuc Sergiu MoldtelecomMoldtelecom Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de MuncăAgenția NaționalăPentru OcupareaForței de Muncă Chițac IlieChițac Ilie Șaragov VitalieȘaragov Vitalie AutogaraAutogara Bălți-Gaz SRLBălți-Gaz SRL Grueza ValeriuGrueza Valeriu Dovani IurieDovani Iurie Direcţia protecţie a consumatorilorDirecţia protecţie aconsumatorilor Stavila GhenadieStavila Ghenadie Examinare și Evidență a TransportuluiExaminare șiEvidență aTransportului Municipiul BălțiMunicipiul Bălți