Daniela Dorina Măcelaru Employee of Primăria Valea Călugărească: inspector- compartimentul de asistență socialăDaniela Dorina Măcelaru<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească inspector- compartimentul de asistență socialăinspector-compartimentulde asistențăsocialăProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Daniela Dorina Măcelaru: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Daniela Dorina Măcelaru 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeMonica Stere Employee of Primăria Valea Călugărească: inspector- compartimentul de asistență socialăMonica Stere<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească inspector- compartimentul de asistență socialăinspector-compartimentulde asistențăsocialăAna Maria Ciolan Employee of Primăria Valea Călugărească: inspector- compartimentul de asistență socialăAna Maria Ciolan<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească inspector- compartimentul de asistență socialăinspector-compartimentulde asistențăsocialăDaniela Apostolache Employee of Primăria Valea Călugărească: inspector- compartimentul de contabilitateDaniela Apostolache<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească inspector- compartimentul de contabilitateinspector-compartimentuldecontabilitateEmilia Andrei Employee of Primăria Valea Călugărească: referent- compartimentul de autoritate tutelarăEmilia Andrei<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească referent- compartimentul de autoritate tutelarăreferent-compartimentulde autoritatetutelarăIoana Mihaela Ciobanu Employee of Primăria Valea Călugărească: referent- compartimentul de contabilitateIoana Mihaela Ciobanu<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Valea Călugărească referent- compartimentul de contabilitatereferent-compartimentuldecontabilitateProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Monica Stere: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Monica Stere 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Ana Maria Ciolan: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Ana Maria Ciolan 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Ioana Mihaela Ciobanu: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Ioana Mihaela Ciobanu 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Daniela Apostolache: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Daniela Apostolache 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" money to Emilia Andrei: 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domesticeProiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"<span class='link-type'>money to</span>Emilia Andrei 6000 de lei, indemnizație de victimă a violenței domestice6000 de lei,indemnizațiede victimă aviolențeidomesticeAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați money to Proiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!": prevenirea și combaterea violenței domesticeAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați<span class='link-type'>money to</span>Proiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!" prevenirea și combaterea violenței domesticeprevenireașicombatereaviolențeidomesticeDaniela Dorina MăcelaruDaniela DorinaMăcelaru Monica StereMonica Stere Emilia AndreiEmilia Andrei Daniela ApostolacheDanielaApostolache Ioana Mihaela CiobanuIoana MihaelaCiobanu Primăria Valea CălugăreascăPrimăria ValeaCălugărească Ana Maria CiolanAna MariaCiolan Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și BărbațiAgențiaNaționalăpentru Egalitatede Șanse întreFemei șiBărbați Proiectul "Start- O viață de calitate în siguranță!"Proiectul "Start-O viață decalitate însiguranță!"