COMERCIALIZADORA MUNDIAL Owned by AÍDA CONSUELO ORELLANA BARAHONA: PROPIETARIOCOMERCIALIZADORA MUNDIAL<span class='link-type'>Owned by</span>AÍDA CONSUELO ORELLANA BARAHONA PROPIETARIOPROPIETARIOSECTOR V, MANZANA N, VILLA FLOR, ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA Owned by COMERCIALIZADORA MUNDIAL: DIRECCIÓNSECTOR V, MANZANA N, VILLA FLOR, ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA<span class='link-type'>Owned by</span>COMERCIALIZADORA MUNDIAL DIRECCIÓNDIRECCIÓNSECTOR V, MANZANA N, VILLA FLOR, ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA Owned by INVERSIONES GLOBALES: DIRECCIÓNSECTOR V, MANZANA N, VILLA FLOR, ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA<span class='link-type'>Owned by</span>INVERSIONES GLOBALES DIRECCIÓNDIRECCIÓNDORA ALICIA ALVARADO ZETINO Family AÍDA CONSUELO ORELLANA BARAHONA: TÍADORA ALICIA ALVARADO ZETINO<span class='link-type'>Family</span>AÍDA CONSUELO ORELLANA BARAHONA TÍATÍAINVERSIONES GLOBALES Owned by DORA ALICIA ALVARADO ZETINO: PROPIETARIOINVERSIONES GLOBALES<span class='link-type'>Owned by</span>DORA ALICIA ALVARADO ZETINO PROPIETARIOPROPIETARIOCOMERCIALIZADORA MUNDIALCOMERCIALIZADORAMUNDIAL INVERSIONES GLOBALESINVERSIONESGLOBALES DORA ALICIA ALVARADO ZETINODORA ALICIAALVARADOZETINO AÍDA CONSUELO ORELLANA BARAHONAAÍDA CONSUELOORELLANABARAHONA SECTOR V, MANZANA N, VILLA FLOR, ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALASECTOR V,MANZANA N,VILLA FLOR, ZONA6 DE MIXCO,GUATEMALA