Εισφερόμενη καθαρή θέση 100% Κάτοχος του 50% της ΛΥΔΑ μέχρι Ιούνιο 2015 Πώληση του 50% της ΛΥΔΑ (Ιούνιος 2015) 100% 100% 100% Εξαγορά 100% Αρχικός κάτοχος μετοχών Menoltis Πώληση A.S.K. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 95% 100% 100% 100% Μεταβίβαση Menoltis Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής 5% Αρχικός κάτοχος μετοχών Nikastero Μεταβίβαση Menoltis Μεταβίβαση Menoltis Μεταβίβαση Menoltis Μεταβίβαση Nikastero Trading Μεταβίβαση Menoltis 100% (Πρώην) Στέλεχος 100% θυγατρική 100% θυγατρική 100% θυγατρική Αρχικός κάτοχος μετοχών PFIC LTD Μεταβίβαση PFIC LTD 100% Αρχικός κάτοχος μετοχών Centrofaro Μεταβίβαση Centrofaro Services Αρχικός κάτοχος μετοχών REVERA Μεταβίβαση μετοχών REVERA Υποκατάστημα αλλοδαπής 100% Μεταβίβαση Centrofaro Services Υποκατάστημα αλλοδαπής Μεταβίβαση μετοχών REVERA Υποκατάστημα αλλοδαπής 98% 100% 2% Έδρα Της ανήκουν Αρχικός κάτοχος μετοχών Μεταβίβαση μετοχών CHEMSTORAGE Μεταβίβαση μετοχών της CHEMSTORAGE ELFE SAPPHIRE LAMDA CAPITAL DIAMOND LAMDA CAPITAL GOLDEN LAMDA CAPITAL NIKASTERO TRADING LTD Κ.Κ. LP PFI HOLDING LIMITED ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ PERTIL INVESTMENT INC HINALY HOLDING SA BLUEFERT HOLDINGS ONE LIMITED BLUEFERT HOLDINGS TWO LIMITED BLUE FERT FAB PETROCHEM ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ MENOLTIS HOLDINGS LTD MYLMAR NOMINESS LIMITED FIREMARBLES VENTURES LTD TISALKO ENTERPRISES LTD Ζ.Κ. Χ.Χ. PFIC LTD - ATHENS UNITEX INTELLIGENCE ΛΥΔΑ ΑΕ PFIC LTD CIOPPANI HOLDINGS LTD MONTEVERDICO TRADING LTD EUROFAST BRIGIDI HOLDINGS A.S.K. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Π.Π. CENTROFARO SERVICES LTD ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ FARNON MANAGEMENT DIPPOLITO TRADING BFS A.X. TIMESAVERS INVEST LTD CENTROFARO SERVICES LTD - ATHENS Εγκαταστάσεις Κανελλοπούλου 1 - Ελευσίνα CHEMSTORAGE LIMITED ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ HELLAGROLIP LTD [Κύπρος] Хеллагролип ЕООД [Βουλγαρία] HELLAGROLIP SRL [Ρουμανία] HELLAGROLIP DOO [Σερβία] REVERA HOLDINGS LTD REVERA HOLDINGS LTD - ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ KAI ΧΗΜΙΚΑ ELFE [ΑΡΜΑΕ: 68546] ΒΦΛ Γ.Κ. Σ.Κ. ONEDROPOF SERVICES