Zagyva György Gyula Employee of HVIM: társelnökZagyva György Gyula <span class='link-type'>Employee of</span>HVIM társelnöktárselnökTurner Gábor Employee of HVIM: társelnökTurner Gábor <span class='link-type'>Employee of</span>HVIM társelnöktárselnökToroczkai László Employee of HVIM: alapítóToroczkai László <span class='link-type'>Employee of</span>HVIM alapítóalapítónemzetirock.hu Owned by HVIM: partnernemzetirock.hu<span class='link-type'>Owned by</span>HVIM partnerpartnerGyarapodó Magyarországért Alapítvány money to HVIM: támogatóGyarapodó Magyarországért Alapítvány<span class='link-type'>money to</span>HVIM támogatótámogatóBalkán Bt. Owned by Toroczkai László : tulajdonosBalkán Bt.<span class='link-type'>Owned by</span>Toroczkai László tulajdonostulajdonosnemzetirock.hu Owned by Innovatív Kommunikáció Alapítvány: domain tulajdonosanemzetirock.hu<span class='link-type'>Owned by</span>Innovatív Kommunikáció Alapítvány domain tulajdonosadomaintulajdonosaMagyar Jelen Owned by Balkán Bt.: társkiadóMagyar Jelen<span class='link-type'>Owned by</span>Balkán Bt. társkiadótárskiadóRózsa Sándor népe Owned by Innovatív Kommunikáció Alapítvány: kiadóRózsa Sándor népe<span class='link-type'>Owned by</span>Innovatív Kommunikáció Alapítvány kiadókiadóBalkán Bt. Owned by Varga László : kültagBalkán Bt.<span class='link-type'>Owned by</span>Varga László kültagkültagVarga László Employee of HVIM Alapítvány: kuratóriumi elnökVarga László <span class='link-type'>Employee of</span>HVIM Alapítvány kuratóriumi elnökkuratóriumielnökDave-Safety Kft. Owned by Varga László : résztulajdonosDave-Safety Kft.<span class='link-type'>Owned by</span>Varga László résztulajdonosrésztulajdonosÁsotthalmi strand Owned by Dave-Safety Kft.: üzemeltetőÁsotthalmi strand<span class='link-type'>Owned by</span>Dave-Safety Kft. üzemeltetőüzemeltetőHVIMHVIM HVIM AlapítványHVIMAlapítvány Turner Gábor Turner Gábor Toroczkai László ToroczkaiLászló Varga László Varga László Zagyva György Gyula ZagyvaGyörgy Gyula Dave-Safety Kft.Dave-SafetyKft. Balkán Bt.Balkán Bt. Magyar JelenMagyar Jelen nemzetirock.hunemzetirock.hu Rózsa Sándor népeRózsaSándor népe Innovatív Kommunikáció AlapítványInnovatívKommunikációAlapítvány Ásotthalmi strandÁsotthalmistrand Gyarapodó Magyarországért AlapítványGyarapodóMagyarországértAlapítvány