Gilbert Guillaume named Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud: president of court /judgeGilbert Guillaume<span class='link-type'>named</span>Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud president of court /judgepresident ofcourt /judgeVaughan Lowe named Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud: member /profesorVaughan Lowe<span class='link-type'>named</span>Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud member /profesormember/profesorBruno Simma named Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud: member /judgeBruno Simma<span class='link-type'>named</span>Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud member /judgemember/judgeJernej Sekolec named Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud: member /DrJernej Sekolec<span class='link-type'>named</span>Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud member /Drmember /DrBudislav Vukas named Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud: member /profesorBudislav Vukas<span class='link-type'>named</span>Permanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sud member /profesormember/profesorJernej Sekolec Family Simona Drenik: tel. call 2014-11-15Jernej Sekolec<span class='link-type'>Family</span>Simona Drenik tel. call 2014-11-15tel. call2014-11-15Jernej Sekolec Family Simona Drenik: tel. call 2015-01-11Jernej Sekolec<span class='link-type'>Family</span>Simona Drenik tel. call 2015-01-11tel. call2015-01-11Jernej Sekolec Family Simona Drenik: tel. call 2014-11-05Jernej Sekolec<span class='link-type'>Family</span>Simona Drenik tel. call 2014-11-05tel. call2014-11-05Simona Drenik Employee of Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije: stranka u sporuSimona Drenik<span class='link-type'>Employee of</span>Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stranka u sporustranka usporuPermanent Court of Arbitration /Stalni arbitražni sudPermanentCourt ofArbitration/Stalniarbitražni sud Jernej SekolecJernej Sekolec Simona DrenikSimona Drenik Gilbert GuillaumeGilbertGuillaume Bruno SimmaBruno Simma Vaughan LoweVaughan Lowe Budislav VukasBudislav Vukas Ministarstvo vanjskih poslova SlovenijeMinistarstvovanjskihposlovaSlovenije MInistarstvo vanjskih poslova HrvatskeMInistarstvovanjskihposlovaHrvatske