Pavel Buceațchi Family Tatiana Buceațchi: soțiPavel Buceațchi<span class='link-type'>Family</span>Tatiana Buceațchi soțisoțiVad-Nord SRL Owned by Pavel Buceațchi: 50%Vad-Nord SRL<span class='link-type'>Owned by</span>Pavel Buceațchi 50%50%Pavel Buceațchi Employee of Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM): consilier PCRMPavel Buceațchi<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM) consilier PCRMconsilierPCRMVad-Nord SRL Owned by Tatiana Buceațchi: 50%Vad-Nord SRL<span class='link-type'>Owned by</span>Tatiana Buceațchi 50%50%Vad-Nord SRL named Dosar: pârâtVad-Nord SRL<span class='link-type'>named</span>Dosar pârâtpârâtTatiana Buceațchi money to Sergiu Axionov („președintele” Crimeei): parteneri de afaceriTatiana Buceațchi<span class='link-type'>money to</span>Sergiu Axionov („președintele” Crimeei) parteneri de afaceriparteneri deafaceriDosar named Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM): pârâtDosar<span class='link-type'>named</span>Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM) pârâtpârâtOctavian Mahu (șef 2006-2009) Employee of Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM): viceprimar PCRM (2009-2015)Octavian Mahu (șef 2006-2009)<span class='link-type'>Employee of</span>Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM) viceprimar PCRM (2009-2015)viceprimarPCRM(2009-2015)Elena Usatâi (conectată la PCRM) named Dosar: reprezentatul reclamantuluiElena Usatâi (conectată la PCRM)<span class='link-type'>named</span>Dosar reprezentatul reclamantuluireprezentatulreclamantuluiOctavian Mahu (șef 2006-2009) Employee of Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat: șefOctavian Mahu (șef 2006-2009)<span class='link-type'>Employee of</span>Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat șefșefValeriu Axionov (ex-viceprimar Bălți) Family Sergiu Axionov („președintele” Crimeei): tataValeriu Axionov (ex-viceprimar Bălți)<span class='link-type'>Family</span>Sergiu Axionov („președintele” Crimeei) tatatataDosar named Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat: reclamantDosar<span class='link-type'>named</span>Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat reclamantreclamantElena Usatâi (conectată la PCRM) Employee of Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat: angajatăElena Usatâi (conectată la PCRM)<span class='link-type'>Employee of</span>Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat angajatăangajatăPavel BuceațchiPavel Buceațchi Tatiana BuceațchiTatiana Buceațchi Vad-Nord SRLVad-Nord SRL DosarDosar Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de StatOficiul teritorialBălţi al Cancelarieide Stat Elena Usatâi (conectată la PCRM)Elena Usatâi(conectată laPCRM) Octavian Mahu (șef 2006-2009)Octavian Mahu(șef 2006-2009) Sergiu Axionov („președintele” Crimeei)Sergiu Axionov(„președintele”Crimeei) Valeriu Axionov (ex-viceprimar Bălți)Valeriu Axionov(ex-viceprimarBălți) Primăria Bălți (majoritatea în consiliu PCRM)Primăria Bălți(majoritatea înconsiliu PCRM)