Petre Pitiș money to Liviu Dragnea: prieten cuPetre Pitiș<span class='link-type'>money to</span>Liviu Dragnea prieten cu prieten cuAVPS Turris Owned by Liviu Dragnea: fondată deAVPS Turris<span class='link-type'>Owned by</span>Liviu Dragnea fondată defondată dePetre Rădan money to Liviu Dragnea: rudă cuPetre Rădan<span class='link-type'>money to</span>Liviu Dragnea rudă cu rudă cuȘtefan Valentin Dragnea Family Liviu Dragnea: fiul luiȘtefan Valentin Dragnea<span class='link-type'>Family</span>Liviu Dragnea fiul luifiul luiZOOVEG 2010 Owned by Ștefan Valentin Dragnea: deținută de ZOOVEG 2010<span class='link-type'>Owned by</span>Ștefan Valentin Dragnea deținută de deținută de Fond de vânătoare Employee of AVPS Turris: gestionat deFond de vânătoare<span class='link-type'>Employee of</span>AVPS Turris gestionat de gestionat deDanubius 2010 Owned by Petre Rădan: fondat deDanubius 2010<span class='link-type'>Owned by</span>Petre Rădan fondat de fondat deMarian Fișcuci money to Petre Pitiș: și vândut luiMarian Fișcuci<span class='link-type'>money to</span>Petre Pitiș și vândut luiși vândut luiPetre Rădan Employee of TEL DRUM: angajat alPetre Rădan<span class='link-type'>Employee of</span>TEL DRUM angajat alangajat alMarian Fișcuci money to AVPS Turris: membruMarian Fișcuci<span class='link-type'>money to</span>AVPS Turris membrumembruPetre Pitiș money to AVPS Turris: membruPetre Pitiș<span class='link-type'>money to</span>AVPS Turris membrumembruPădure retrocedată Owned by TEL DRUM: deținută dePădure retrocedată<span class='link-type'>Owned by</span>TEL DRUM deținută dedeținută dePădure retrocedată Employee of Fond de vânătoare: 259ha dinPădure retrocedată<span class='link-type'>Employee of</span>Fond de vânătoare 259ha din259ha dinGRANSILOZ Owned by ZOOVEG 2010: deținută deGRANSILOZ<span class='link-type'>Owned by</span>ZOOVEG 2010 deținută dedeținută deFond de vânătoare Employee of Danubius 2010: deținut de Fond de vânătoare<span class='link-type'>Employee of</span>Danubius 2010 deținut de deținut de TEL DRUM Owned by Marian Fișcuci: privatizat deTEL DRUM<span class='link-type'>Owned by</span>Marian Fișcuci privatizat de privatizat deGRANSILOZ money to TEL DRUM: vinde cu 700.000€ laGRANSILOZ<span class='link-type'>money to</span>TEL DRUM vinde cu 700.000€ lavinde cu700.000€ laPădure retrocedată Owned by GRANSILOZ: cumpărată dePădure retrocedată<span class='link-type'>Owned by</span>GRANSILOZ cumpărată decumpăratădeLiviu DragneaLiviu Dragnea Pădure retrocedatăPădureretrocedată TEL DRUMTEL DRUM GRANSILOZGRANSILOZ Fond de vânătoareFond devânătoare ZOOVEG 2010ZOOVEG 2010 AVPS TurrisAVPS Turris Danubius 2010Danubius 2010 Ștefan Valentin DragneaȘtefan ValentinDragnea Petre PitișPetre Pitiș Petre RădanPetre Rădan Marian FișcuciMarian Fișcuci