БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С" Owned by ГАНЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ: СпіввласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С"<span class='link-type'>Owned by</span>ГАНЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ СпіввласникСпіввласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С" Owned by ГАНЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНА: СпіввласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С"<span class='link-type'>Owned by</span>ГАНЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНА СпіввласникСпіввласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С" Owned by ТИЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА: СпіввласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С"<span class='link-type'>Owned by</span>ТИЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА СпіввласникСпіввласникУправління капітального будівництва money to БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С": 11,1 мільйонУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С" 11,1 мільйон11,1мільйонУправління капітального будівництва money to ПРБФ "КОМУНАЛЬНИК": 20 мільйонівУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ПРБФ "КОМУНАЛЬНИК" 20 мільйонів20мільйонівУправління капітального будівництва money to ТОВ "ЗОДЧЕСТВО ЛТД": 5 мільйонівУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ТОВ "ЗОДЧЕСТВО ЛТД" 5 мільйонів5 мільйонівУправління капітального будівництва money to ТОВ "ПОЛІСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ": 14,4 мільйонівУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ТОВ "ПОЛІСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" 14,4 мільйонів14,4мільйонівУправління капітального будівництва money to ТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ": 0,7 мільйониУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ" 0,7 мільйони0,7мільйониБолейко Дмитро Олександрович Employee of Управління капітального будівництва: Заступник з міжнародних проектівБолейко Дмитро Олександрович<span class='link-type'>Employee of</span>Управління капітального будівництва Заступник з міжнародних проектівЗаступник зміжнароднихпроектівУправління капітального будівництва money to ТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ": 0,5 мільйонаУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ" 0,5 мільйона0,5мільйонаЖитомирська міська рада Member of Управління капітального будівництва: КонтролюєЖитомирська міська рада<span class='link-type'>Member of</span>Управління капітального будівництва КонтролюєКонтролюєУправління капітального будівництва money to ПП "Компанiя РОС": 21 мільйонУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ПП "Компанiя РОС" 21 мільйон21 мільйонУправління капітального будівництва money to ФОП Левкiвський Павло Миколайович: 4 мільйониУправління капітального будівництва<span class='link-type'>money to</span>ФОП Левкiвський Павло Миколайович 4 мільйони4 мільйониТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ" Owned by ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: СпіввласникТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ"<span class='link-type'>Owned by</span>ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СпіввласникСпіввласникТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ" Owned by ЯНУШЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА: СпіввласникТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ"<span class='link-type'>Owned by</span>ЯНУШЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СпіввласникСпіввласникТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ" Owned by ГУЛАК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ: СпіввласникТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ"<span class='link-type'>Owned by</span>ГУЛАК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ СпіввласникСпіввласникПРБФ "КОМУНАЛЬНИК" Owned by КОРЗУН МИКОЛА АНТОНОВИЧ: ВласникПРБФ "КОМУНАЛЬНИК"<span class='link-type'>Owned by</span>КОРЗУН МИКОЛА АНТОНОВИЧ ВласникВласникТОВ "ПОЛІСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" Owned by ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: ВласникТОВ "ПОЛІСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ"<span class='link-type'>Owned by</span>ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВласникВласникТОВ "ЗОДЧЕСТВО ЛТД" Owned by КОЧЕРЕЖКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ: ВласникТОВ "ЗОДЧЕСТВО ЛТД"<span class='link-type'>Owned by</span>КОЧЕРЕЖКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВласникВласникБолейко Дмитро Олександрович Employee of ТОВ "Елітбуд-1": Начальник юридичного відділуБолейко Дмитро Олександрович<span class='link-type'>Employee of</span>ТОВ "Елітбуд-1" Начальник юридичного відділуНачальникюридичноговідділуБолейко Денис Олександрович Family Болейко Дмитро Олександрович: Рідний братБолейко Денис Олександрович<span class='link-type'>Family</span>Болейко Дмитро Олександрович Рідний братРідний братСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Employee of Житомирська міська рада: Міський головаСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ<span class='link-type'>Employee of</span>Житомирська міська рада Міський головаМіськийголоваТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ" Owned by СУХОМЛИН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА: СпіввласникТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ"<span class='link-type'>Owned by</span>СУХОМЛИН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СпіввласникСпіввласникТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ" Owned by РАБІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: СпіввласникТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ"<span class='link-type'>Owned by</span>РАБІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ СпіввласникСпіввласникПП "Компанiя РОС" Owned by САЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ: ВласникПП "Компанiя РОС"<span class='link-type'>Owned by</span>САЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ВласникВласникЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Family Болейко Денис Олександрович: ПартнерЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ<span class='link-type'>Family</span>Болейко Денис Олександрович ПартнерПартнерБолейко Денис Олександрович Employee of ТОВ "Елітбуд-1": ДиректорБолейко Денис Олександрович<span class='link-type'>Employee of</span>ТОВ "Елітбуд-1" ДиректорДиректорЯНУШЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Employee of ТОВ "Елітбуд-1": Головний бухгалтерЯНУШЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА<span class='link-type'>Employee of</span>ТОВ "Елітбуд-1" Головний бухгалтерГоловнийбухгалтерСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Family СУХОМЛИН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА: ДружинаСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ<span class='link-type'>Family</span>СУХОМЛИН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА ДружинаДружинаСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Family РАБІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: ОднокласникСУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ<span class='link-type'>Family</span>РАБІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ ОднокласникОднокласникБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-С"БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ"ГАРАНТ-С" ПРБФ "КОМУНАЛЬНИК"ПРБФ"КОМУНАЛЬНИК" КОРЗУН МИКОЛА АНТОНОВИЧКОРЗУНМИКОЛААНТОНОВИЧ ТОВ"ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ"ТОВ"ЖИТОМИРСЬКААРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНАМАЙСТЕРНЯ" ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧЯРЕМЕНКОЮРІЙОЛЕКСАНДРОВИЧ ЯНУШЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНАЯНУШЕВИЧТЕТЯНАМИКОЛАЇВНА ГУЛАК МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧГУЛАКМИКОЛАВАЛЕРІЙОВИЧ ТОВ "ПОЛІСЬКА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ"ТОВ"ПОЛІСЬКАЛОГІСТИЧНАКОМПАНІЯ" ГАНЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧГАНЬКООЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДРОВИЧ ГАНЬКО ІРИНА ВАСИЛІВНАГАНЬКО ІРИНАВАСИЛІВНА ТИЩЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНАТИЩЕНКОТЕТЯНАІВАНІВНА ТОВ "ЗОДЧЕСТВО ЛТД"ТОВ"ЗОДЧЕСТВОЛТД" КОЧЕРЕЖКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧКОЧЕРЕЖКОВОЛОДИМИРВОЛОДИМИРОВИЧ Управління капітального будівництваУправліннякапітальногобудівництва Болейко Дмитро ОлександровичБолейкоДмитроОлександрович ТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ"ТОВ "СТРОВЕНЕРЖИ" ТОВ "Елітбуд-1"ТОВ"Елітбуд-1" Болейко Денис ОлександровичБолейко ДенисОлександрович Житомирська міська радаЖитомирськаміська рада СУХОМЛИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧСУХОМЛИНСЕРГІЙІВАНОВИЧ СУХОМЛИН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНАСУХОМЛИНСВІТЛАНАВІКТОРІВНА РАБІНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧРАБІНОВИЧОЛЕКСАНДРЮХИМОВИЧ ПП "Компанiя РОС"ПП "КомпанiяРОС" САЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧСАЮКОЛЕКСАНДРВІКТОРОВИЧ ФОП Левкiвський Павло МиколайовичФОПЛевкiвськийПавлоМиколайович