Сашо Мијалков Family Јордан Мијалков: ТАТКОСашо Мијалков<span class='link-type'>Family</span>Јордан Мијалков ТАТКОТАТКОСашо Мијалков Member of вмро дпмне: Член на Извршен комитетСашо Мијалков<span class='link-type'>Member of</span>вмро дпмне Член на Извршен комитетЧлен наИзвршенкомитетБЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ Owned by Јордан Мијалков: СОПСТВЕНИКБЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ<span class='link-type'>Owned by</span>Јордан Мијалков СОПСТВЕНИКСОПСТВЕНИКИЛИЈА ТОЗИЈА Family Јордан Мијалков: ПРИЈАТЕЛИИЛИЈА ТОЗИЈА<span class='link-type'>Family</span>Јордан Мијалков ПРИЈАТЕЛИПРИЈАТЕЛИИЛИЈА ТОЗИЈА Member of вмро дпмне: Унија на млади силиИЛИЈА ТОЗИЈА<span class='link-type'>Member of</span>вмро дпмне Унија на млади силиУнија намлади силиОМПЕТРОЛ ОИЛ Owned by БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ: СОПСТВЕНИКОМПЕТРОЛ ОИЛ<span class='link-type'>Owned by</span>БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ СОПСТВЕНИКСОПСТВЕНИКИЛИЈА ТОЗИЈА Employee of БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ: ДИРЕКТОРИЛИЈА ТОЗИЈА<span class='link-type'>Employee of</span>БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДИРЕКТОРДИРЕКТОРИЛИЈА ТОЗИЈА Employee of Државна видео лотарија: Член на Надзорен одборИЛИЈА ТОЗИЈА<span class='link-type'>Employee of</span>Државна видео лотарија Член на Надзорен одборЧлен наНадзоренодборОМПЕТРОЛ ОИЛ Owned by МАСАР ОМЕРАГИЌ: Прв сопственикОМПЕТРОЛ ОИЛ<span class='link-type'>Owned by</span>МАСАР ОМЕРАГИЌ Прв сопственикПрвсопственикОМПЕТРОЛ ОИЛ money to РТ ТРАНС ЛОГИСТИК: 10 години договор за закуп на резервоар за ОМОМПЕТРОЛ ОИЛ<span class='link-type'>money to</span>РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 10 години договор за закуп на резервоар за ОМ10 годинидоговор зазакуп нарезервоар заОМСАФИЈА ЛАЛИЧИЌ Family МАСАР ОМЕРАГИЌ: РодниниСАФИЈА ЛАЛИЧИЌ<span class='link-type'>Family</span>МАСАР ОМЕРАГИЌ РодниниРодниниРТ ТРАНС ЛОГИСТИК Owned by МАСАР ОМЕРАГИЌ: ДиректорРТ ТРАНС ЛОГИСТИК<span class='link-type'>Owned by</span>МАСАР ОМЕРАГИЌ ДиректорДиректорСашо МијалковСашо Мијалков Јордан МијалковЈордан Мијалков БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТБЕСТ ВЕЈИНВЕСТМЕНТ ОМПЕТРОЛ ОИЛОМПЕТРОЛ ОИЛ ИЛИЈА ТОЗИЈАИЛИЈА ТОЗИЈА САФИЈА ЛАЛИЧИЌСАФИЈАЛАЛИЧИЌ МАСАР ОМЕРАГИЌМАСАРОМЕРАГИЌ РТ ТРАНС ЛОГИСТИКРТ ТРАНСЛОГИСТИК Државна видео лотаријаДржавна видеолотарија вмро дпмневмро дпмне