Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet) Owned by Արման Մանուկյան : 53%Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet)<span class='link-type'>Owned by</span>Արման Մանուկյան 53%53%Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet) Owned by Մանուշակ Մելիքյան : 35%Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet)<span class='link-type'>Owned by</span>Մանուշակ Մելիքյան 35%35%Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet) Owned by Արտակ Ալեքսանյան : 12%Գուդվին-Բետ (Goodwin-Bet)<span class='link-type'>Owned by</span>Արտակ Ալեքսանյան 12%12%Արման Մանուկյան Family Սերյոժա Մանուկյան : Որդին Արման Մանուկյան <span class='link-type'>Family</span>Սերյոժա Մանուկյան Որդին Որդին Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino) Owned by Արման Մանուկյան : 53%Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino)<span class='link-type'>Owned by</span>Արման Մանուկյան 53%53%Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino) Owned by Մանուշակ Մելիքյան : 35%Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino)<span class='link-type'>Owned by</span>Մանուշակ Մելիքյան 35%35%Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino) Owned by Արտակ Ալեքսանյան : 12%Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino)<span class='link-type'>Owned by</span>Արտակ Ալեքսանյան 12%12%Մանուշակ Մելիքյան Family : Գրանցված են նույն հասցեումՄանուշակ Մելիքյան <span class='link-type'>Family</span> Գրանցված են նույն հասցեումԳրանցվածեն նույնհասցեումԳուդվին-Բետ (Goodwin-Bet)Գուդվին-Բետ(Goodwin-Bet) Գուդվին-Կազինո (Goodwin-Casino)Գուդվին-Կազինո(Goodwin-Casino) Արման Մանուկյան ԱրմանՄանուկյան Մանուշակ Մելիքյան ՄանուշակՄելիքյան Արտակ Ալեքսանյան ԱրտակԱլեքսանյան Սերյոժա Մանուկյան ՍերյոժաՄանուկյան Արա և Ալիկ ԲանդուրյաններԱրա և ԱլիկԲանդուրյաններ