Орка Холдинг АД Owned by Јордан Камчев: сопственикОрка Холдинг АД</br>Owned by</br>Јордан Камчев сопствениксопственикХотел Ибис ДОО Owned by Орка Холдинг АД: сопственикХотел Ибис ДОО</br>Owned by</br>Орка Холдинг АД сопствениксопственикГрафички центар ДОО Owned by Орка Холдинг АД: сопственикГрафички центар ДОО</br>Owned by</br>Орка Холдинг АД сопствениксопственикХотел Ибис ДОО Owned by Ексико ДООЕЛ: сопственикХотел Ибис ДОО</br>Owned by</br>Ексико ДООЕЛ сопствениксопственикГрафички центар ДОО Owned by Интернет груп инвестмент: сопственикГрафички центар ДОО</br>Owned by</br>Интернет груп инвестмент сопствениксопственикГрафички центар ДОО Owned by Мирекс Плус ДООЕЛ: сопственикГрафички центар ДОО</br>Owned by</br>Мирекс Плус ДООЕЛ сопствениксопственикМедиа принт Македонија ДООЕЛ Owned by Графички центар ДОО: сопственикМедиа принт Македонија ДООЕЛ</br>Owned by</br>Графички центар ДОО сопствениксопственикГоран Манов Employee of Хотел Ибис ДОО: директорГоран Манов</br>Employee of</br>Хотел Ибис ДОО директордиректорИскра ММ ДОО Owned by Ексико ДООЕЛ: СопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Ексико ДООЕЛ СопственикСопственикЕксико ДООЕЛ Owned by Т&МЈ Инвестмент СА (Швајцарија): сопственикЕксико ДООЕЛ</br>Owned by</br>Т&МЈ Инвестмент СА (Швајцарија) сопствениксопственикТелеграф ДООЕЛ Owned by Медиа принт Македонија ДООЕЛ: сопственикТелеграф ДООЕЛ</br>Owned by</br>Медиа принт Македонија ДООЕЛ сопствениксопственикГоран Манов Employee of Телеграф ДООЕЛ: директорГоран Манов</br>Employee of</br>Телеграф ДООЕЛ директордиректорМирекс Плус ДООЕЛ Owned by Срѓан Керим: сопственикМирекс Плус ДООЕЛ</br>Owned by</br>Срѓан Керим сопствениксопственикИнтернет груп инвестмент Owned by Веселин Јевросимовиќ: сопственикИнтернет груп инвестмент</br>Owned by</br>Веселин Јевросимовиќ сопствениксопственикИскра ММ ДОО Owned by Цветан Панделески: сопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Цветан Панделески сопствениксопственикИскра ММ ДОО Owned by Базики лимитед (Белизе): сопственикИскра ММ ДОО</br>Owned by</br>Базики лимитед (Белизе) сопствениксопственикДејан Панделески Family Цветан Панделески: синДејан Панделески</br>Family</br>Цветан Панделески синсинМиле Јанакиески Family Дејан Панделески: кумМиле Јанакиески</br>Family</br>Дејан Панделески кумкумЈордан КамчевЈордан Камчев Срѓан КеримСрѓан Керим Веселин ЈевросимовиќВеселинЈевросимовиќ Горан МановГоран Манов Мирекс Плус ДООЕЛМирекс ПлусДООЕЛ Интернет груп инвестментИнтернет групинвестмент Орка Холдинг АДОрка ХолдингАД Графички центар ДООГрафичкицентар ДОО Медиа принт Македонија ДООЕЛМедиа принтМакедонијаДООЕЛ Телеграф ДООЕЛТелеграфДООЕЛ Хотел Ибис ДООХотел ИбисДОО Т&МЈ Инвестмент СА (Швајцарија)Т&МЈИнвестментСА(Швајцарија) Ексико ДООЕЛЕксико ДООЕЛ Искра ММ ДООИскра ММДОО Базики лимитед (Белизе)Базикилимитед(Белизе) Цветан ПанделескиЦветанПанделески Дејан ПанделескиДејанПанделески Миле ЈанакиескиМилеЈанакиески