MAPLEDENE PUBLISHING (UK) LTD - radiată Owned by Victor Vanea: fondatorMAPLEDENE PUBLISHING (UK) LTD - radiată<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea fondatorfondatorPAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă Owned by Claudia Vanea: 40%PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă<span class='link-type'>Owned by</span>Claudia Vanea 40%40%PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă Owned by Minerva Vanea: 30%PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă<span class='link-type'>Owned by</span>Minerva Vanea 30%30%PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă Owned by Victor Vanea: 30%PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activă<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea 30%30%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată Owned by Victor Vanea: 30%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea 30%30%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată Owned by Minerva Vanea: 30%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată<span class='link-type'>Owned by</span>Minerva Vanea 30%30%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată Owned by Claudia Vanea: 40%RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvată<span class='link-type'>Owned by</span>Claudia Vanea 40%40%DOW REGENT LTD UK - radiată Owned by Victor Vanea: 30%DOW REGENT LTD UK - radiată<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea 30%30%DOW REGENT LTD UK - radiată Owned by Claudia Vanea: 40%DOW REGENT LTD UK - radiată<span class='link-type'>Owned by</span>Claudia Vanea 40%40%DOW REGENT LTD UK - radiată Owned by Minerva Vanea: 30%DOW REGENT LTD UK - radiată<span class='link-type'>Owned by</span>Minerva Vanea 30%30%ATLANTIC-INVEST LIMITED UK - radiată Owned by Victor Vanea: fost asociatATLANTIC-INVEST LIMITED UK - radiată<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea fost asociatfost asociatPAN-EUROPEAN FIRST CHOICE RECRUITMENT LIMITED Uk - dizolvată Owned by Victor Vanea: fost directorPAN-EUROPEAN FIRST CHOICE RECRUITMENT LIMITED Uk - dizolvată<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea fost directorfost directorShilou Finance Corp IVB - activă Owned by Victor Vanea: 50%Shilou Finance Corp IVB - activă<span class='link-type'>Owned by</span>Victor Vanea 50%50%Shilou Finance Corp IVB - activă Owned by Ionuț Costea: 50%Shilou Finance Corp IVB - activă<span class='link-type'>Owned by</span>Ionuț Costea 50%50%Victor VaneaVictor Vanea Minerva VaneaMinerva Vanea Claudia VaneaClaudia Vanea MAPLEDENE PUBLISHING (UK) LTD - radiatăMAPLEDENEPUBLISHING(UK) LTD -radiată PAN-EUROPEAN CONFERENCES (UK) LTD - activăPAN-EUROPEANCONFERENCES(UK) LTD - activă RICHMOND VMC LIMITED UK - dizolvatăRICHMOND VMCLIMITED UK -dizolvată DOW REGENT LTD UK - radiatăDOW REGENTLTD UK - radiată ATLANTIC-INVEST LIMITED UK - radiatăATLANTIC-INVESTLIMITED UK -radiată PAN-EUROPEAN FIRST CHOICE RECRUITMENT LIMITED Uk - dizolvatăPAN-EUROPEANFIRST CHOICERECRUITMENTLIMITED Uk -dizolvată Shilou Finance Corp IVB - activăShilou FinanceCorp IVB -activă Ionuț CosteaIonuț Costea